PROFESYONEL HİZMET - 232 435 34 34

Emisyon Kontrol Sistemleri

Otomobillerin ve kullanılan motorlarının çevre duyarlılığını artırmak ve yakıt tasarrufuna katkılar sağlamak amacıyla, farklı emisyon kontrol istemleri kullanılmıştır.

1- Egzoz Gazı Geri Dönüşüm (EGR) Sistemi :
Silindire alınan havanın içerisinde, % 78 oranında Azot (N2) ve % 21 oranında Oksijen(O2) vardır.
Azot gazı, zehirsiz ve zararsız bir gazdır. Yüksek sıcaklık ve basınç altında oksijenle birleşerek Azotoksit (NOX) gazlarını oluşturur.
NOx’ler sıcaklık ve basınca bağlı olarak artar veya azalırlar.
Silindirlerde yanma zamanında oluşan yüksek sıcaklığın düşürülmesi NOX gazlarının azalması ile sonuçlanır.
Bu amaçla silindir içerisine, egzoz gazının % 5 - 15’i alınır ve yanma sonu sıcaklığı düşürülür. Bu işlem EGR sistemi ile gerçekleştirilir.

2- Yakıt Depo Havalandırma Valfi:
Depoda buharlaşan yakıtın, depo basıncını arttırması sonucu, basınç supabı açılır.
Yakıt buharı, aktif karbon filtreye gider. Burada karbon tanecikleri tarafından absorbe edilerek tutulur ve atmosfere geçişi önlenir.
Motor yönetim sistemi ECU’su, özellikleri doğrultusunda, motor kondisyonunu belirler.
Karbon aktif filtre kutusunu emiş hattına bağlayan depo havalandırma valfini açar.
Toplanan yakıt buharının, silindirlere gönderilmesi sağlanır. Bu sırada enjektör püskürtmeleri, konuma uygun olarak düzenlenir.

3- Karter havalandırma sistemi :
Karterde buharlaşan yağ ve kartere kaçan yakıtın, silindirlerde yakılmasını sağlayan düzenektir. Sistem bu işlevini yaparken, öncelikle yağ
buharlarının yoğunlaştırılmasını hedef alır.