PROFESYONEL HİZMET - 232 435 34 34

Yağlama Sistemi:
Ne kadar hassas işlenirse işlensin, mikroskopla incelendiğinde, bütün motor parça yüzeylerinde pürüzlerin olduğu görülür. 
Birbiri üzerinde çalışan parçaların bu pürüzleri, hareketli olan parçaları tutmaya çalışır. Buna sürtünme adı verilir.
Sürtünmenin negatif etkisini yenmek için, iki parça arasında bir yağ tabakası (filmi) oluşturularak kayma sağlanır ve sürtünme azaltılır.
ıçten yanmalı motorlarda da birbiri üzerinde çalışan, yüksek sıcaklık ve basınç gibi zor koşulların etkisindeki parçaların da her koşulda sürekli yağlanması gereklidir. 
Motorlarda bu görevi yağlama sistemi yerine getirmektedir. Yağlama sistemleri günümüz motorlarında tam basınçlı sistemlerdir.
Motordan tahrik alan bir pompa, karterde bulunan motor yağını, ana yağ ve tali yağ kanalları üzerinden, yağlanması gerekli tüm parçalara gönderir.
Sistemin Parçaları :

1- Yağ pompası :
Karterde bulunan yağı,istenen basınç değerinde,gerekli noktalara gönderen parçadır. Krank milinden hareket alan pompalar fiziksel yapılarına göre isimler alırlar.
En yaygın kullanılan pompa tipleri;
1- Dişli tip
2- Rotatif tip
3- Rotorlu tip

2- Filitre:
ıçinden geçen yağı,mekanik kirlerden (aşıntı talaşları, toz veya benzeri kum zerreciklerinden) arındıran parçadır. 
Bunun yanısıra yağın soğutma özelliğini de olumlu etkiler. Filitreler 0,005 mm’ye kadar filitre edebilirler. 
Elemanlı filitrelerin kullanım ömürleri 6.000 - 20.000 km’dir.Filitreler, yağ akış devresine olan bağlantılarına göre isim alırlar.
a) Ana akış filitresi : Yağ pompasından gönderilen yağın tamamı filitreden geçerek yağlama noktalarına ulaşır.Günümüz otomobil motorlarında bu yöntem kullanılır.
b) Yan akış filitresi (Parelel): Yağlama noktalarına sevk edilen yağın % 5 - 10 kadarı filitreden geçer. Filitre ana akışa parelel durumdadır.

Filitre çeşitleri:

1- Tel süzgeç filitre: Temizlenebilme özelliğine sahip bu tip filitrelerin hassasiyeti 0,03 mm’ye kadardır.
2- Kağıt elemanlı filitre: Yıldız şeklinde katlanarak, filitre yüzeyi büyütülmüş bu tip filitrelerin kağıt elemanları kolay değiştirilebilir. Filitreleme hassasiyetleri 0,005 mm’ ye kadardır.
3- Dilimli filitre: Çelik lamellerden tarak şeklinde yapılmışlardir. Filitreleme hassasiyetleri 0,1 mm’ye kadardır.
4- Santrifüj filitre: içerisinde yağ döndürülebilecek yapıya sahip,bir rotor düzeneğinden oluşmuştur. Merkezkaç etki ile kirler rotor yüzeyinde biriktirilir.

Basınç kontrolu :
Yağlama sisteminde yağ pompaları, sistemin yağ gereksinimden daha fazla yağ basar. Güvenlik açısından bu zorunludur.
Blok üzerine veya pompa üzerine yerleştirilen emniyet basınç kontrol valfleri,sistemdeki basıncın istenen düzeyin üzerine çıkmasını önler. 
Yağın Özellikleri :
Yağlama yağlarından istenen genel özellikler:
1-Sürtünme ve aşıntıyı azaltmalı,
2-Yatak ve kayma yüzeylerini soğutabilmeli,
3-Yanma sonu oluşan atıkları,pislikleri ve aşıntı talaşlarını sürükleyerek götürebilmeli,
4- Özellikle segmanlar ile silindir arasında sızdırmazlık oluşturabilmeli,
5-Tüm parçaları korozyondan koruyabilmeli,
6-Özelliklerini kısa sürede kaybetmemeli,
7-Çevre açısından kirletici olmamalıdır.

Yağların fiziksel özellikleri:
1- Viskosite : Yağın sıcaklıkla ilgili olarak akmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir diyebiliriz. Yağ sıcaklığı azaldıkça viskosite artar; sıcaklık yükseldikçe viskositeleri azalır.
Motor yağlarında sıcaklık ile viskositenin değişmemesi istenir.
2- Yanma ve alevlenme noktası:
“Parlama noktası,Isıtılan bir yağa alev tutulduğunda, yağ yüzeyinde bulunan yağ buharının tutuşmaya başlama noktasına denir. Bu yanma sürekli değildir. 
Ancak yağ ısıtılmaya devam edilirse sürekli yanma başlar. Sürekli yanmanın başladığı nokta yanma noktasıdır. 
Motor yağlarının güvenlik açısından parlama noktalarının yüksek olması istenir.
3- Donma noktası : Yağın akıcılığını kaybettiği noktadır. Motor yağlarının donma noktasının çok düşük olması istenir.
4- Nötralizasyon sayısı : Yağlama yağı içerisine katılan bazik, kalevi ve alkali katıklar zaman içerisinde oluşan asit oluşumunu azaltır.
Bu katıklar zaman içerisinde azalarak asit oluşumunu engelleyemez. Bu durum yağın değişim süresini gösterir.
5- Kül (veznen) : Yağın içerisindeki katıkların zamanla yanarak bıraktıkları kalıntıdır. Yağ külünün az olması motorun aşınmaması ve ömrü açısından önemlidir.
6- Karbon : Yağın yanmasıyla oluşan diğer artıklardır. Yağın karbon atığının az olması istenir.
7- Yakıt seyreltisi : Silindirlerden herhangi bir nedenle kartere sızan yakıtın, yağın özelliğini bozması durumudur.

Yağlama yağlarında bulunan katıklar:
1-Okside olmayı önleyiciler,
2-Yağ filmini güçlendiriciler,
3-Yüksek ve aşırı basınç katıkları
4-Pas önleyiciler,
5-Yapışkanlık oluşturanlar,
6-Özel katıklar, (Viskosite artırıcı, su ile temasta akıcılık önleyiciler, yağın kendisinin okside olasını önleyiciler vb)
7-Deterjanlar,
8-Köpük önleyiciler,
9-Dispersanlar, (Atıkların kartere sürüklenmesini sağlarlar)
10-Yüksek viskosite indeksi katıklardır.

SAE - Viskosite sınıfı (Society of Automotive Engineers):
Motor yağları, SAE - sınıfındaki viskositeye göre gruplandırılır.
Yaygın kullanılan yağlar, daha fazla viskosite sınıflarını kapsar. SAE 15W/50 olan bir yağ, soğukta motorun kolay çalıştırılmasını ve aşırı sıcaklıklara dayanımı tanımlar.

Yağ tüketimi ve ölçüm teknikleri:
ıçten yanmalı motorda yağ tüketimi, yanma sürecinin sonucunda tüketilen yağ miktarıdır. Yağ tüketimi, yağ karterinde, külbütör kapağında vs. oluşan yağ kaybı ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Yağlama işlemi sırasında, yağın bir kısmı yanmaya katılır. ıçten yanmalı motorlarda bir miktar yağın yanması normal karşılanır.
Dış koşulların, sürüş şeklinin ve yapım toleranslarının yağ tüketimi üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
Normal şartlar altında bu tüketim ön görülen yağ değişim aralıkları arasında ekleme gerektirmeyecek veya çok az ekleme gerektirecek kadar düşüktür.
Yağ seviyesi, kontrol çubuğundaki “MIN” işaretinin altına düştüğünde, yağ eklemek kesinlikle gereklidir.
Ayrıca yağ seviyesinin, kontrol çubuğundaki “MAX” işaretini geçmesi durumunda ise yağ tüketimi artacaktır.
Yağ tüketim ölçümlerinin otomobilin 7.500 km’lik kullanımından sonra yapılması ve sistemde harici sızıntıların olmaması gerekir.
Ölçümde yağ çubuğu referans alınmaz. Çubuk kontrol amaçlıdır. Kontrol,motorun durdurulmasından 2 dakika sonra yapılmalıdır.
Yağın değişiminden sonra,çubukta maksimum seviyenin dışında görülen seviye,motordaki önemli yapım toleranslarından kaynaklanmaktadır.
Motor yağı tüketimi ve yağ doldurma miktarları ile ilgili bilgiler kullanma talimatlarından alınmalıdır.
Ölçüm Tekniği :
1- Ölçüm, araç düzgün bir yerde dururken ve motor sıcakken yapılmalıdır (Motor yağı sıcaklığı en az 80 °C olmalıdır).
2- Motoru durdurduktan hemen sonra motor yağını boşaltın.Boşaltma süresi yaklaşık 30 dakika olmalıdır. (Bu değerler teknik deneyler sonucunda oluşturulmuştur)
3- Boşaltılan motor yağı miktarı, bir ölçüm kabında ölçülerek belirlenir. Yeni yağ,maksimum motor yağı dolum miktarı ve değiştirilmemiş yağ filtre hacmi dikkate alınmadan tamamlanmaktadır.
4- Bu yağ miktarı ile müşteri hiç yağ ilavesi yapmadan en az 1000 km yol yapmalıdır.(Güzergah ve müşterinin sürüş tarzı dikkate alınmalıdır).
5- Bundan sonra, yukarıdaki prosedür sıra ile uygulanır.(Madde 1 ve 2) Motor yağı boşaltma süresi de dikkate alınarak ölçekli kapta motor yağı ölçümü belirlenir.
6- Ölçüm silindirinde “eksik” olan motor yağı miktarı, yapılan yolun, motor yağı tüketimine oranını gösterir.